Day Care ดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไป-เย็นกลับ
04-มี.ค.-2562
          Velasook Senior Smart Village ดูแลแบบเช้าไป - เย็นกลับ เน้นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ด้วยกิจกรรมสันทนาการ ที่ออกแบบโดยทีมสหสาขาวิชาที่มากประสบการณ์ เพื่อชะลอความเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ โดยได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท่าน
           

 กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเพื่อการบำบัด
   - กิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมเล่นเกมทายปัญหา  ร้องเพลง รำไทเก็ก หมากรุก หมากฮอส ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่ชอบเข้าสังคม ปลีกตัว แยกตัว
   - กิจกรรมรายบุคคล เช่น  การวาดภาพ ทำงานฝีมือ อ่านหนังสือ ทำอาหาร ปลูกต้นไม้ เล่นเกม รวมไปถึงกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นสมอง และความจำที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาความจำ หลงลืม ต้องการฟื้นฟูทักษะการใช้สมอง และความคิดสร้างสรรค์ 

 ตารางกิจกรรม

 อัตราค่าบริการรายวัน

 อัตราค่าบริการพักค้างคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน Tel : 0-2271-7000 ต่อ 40498
หรือ พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185