นายแพทย์วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

นพ.วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย

ศัลยแพทย์ทั่วไป
รพ.เปาโล สมุทรปราการ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2530)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"การผ่าตัดเป็นการรักษาที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เพราะอวัยวะในร่างกายต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ก่อนผ่าตัดหมอจะพิจารณาในแต่ละเคสก่อนว่าจะต้องระมัดระวังสิ่งใดเป็นพิเศษ และเมื่อทำการผ่าตัดจริงจะต้องสังเกตว่าส่วนที่ต้องผ่าตัดนั้นไปติดกับอวัยวะส่วนอื่นหรือมีพังผืดต่างๆ หรือไม่ หมอจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงที่ไม่ควรเกิดขึ้น"

เมื่อครั้ง นพ.วิสิษฎ์ เงาเลิศลอย เป็นแพทย์ใหม่ๆ นั้น คุณหมอมีความสนใจในสาขาศัลยศาสตร์ เพราะเห็นว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดมีความพิเศษตรงที่แต่ละเคสจะมีความแตกต่างกันไป เพราะทั้งแผล โรค และอวัยวะส่วนที่ต้องผ่าตัดนั้นจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน

ด้วยความชอบและมีความถนัดในการทำหัตถการ (ผ่าตัด) ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาแพทย์ คุณหมอจึงตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาศัลยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งคุณหมอบอกว่า...

"เสน่ห์ของศัลยกรรมคือความหลากหลาย และหมอก็ชอบการรักษาที่เป็นการลงมือปฏิบัติ และเป็นการรักษาที่จบเป็นเคสๆ ไป ปัจจุบันคนไข้ส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ล้ม อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดแผล สุนัขกัด รองลงมาก็เป็นโรคที่ต้องผ่าตัด เช่น ริดสีดวง ก้อนที่เต้านม ไส้เลื่อน ไส้ติ่ง หรือนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งปัจจุบันก็เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งมีความปลอดภัยสูงมาก"

ในทุกเคสก่อนจะรักษาคนไข้ คุณหมอจะพูดคุย ซักประวัติ และตรวจวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด หากคนไข้มีโรคบางอย่างอาจจำเป็นต้องให้อายุรแพทย์ร่วมดูแลด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการผ่าตัด และที่สำคัญคือคุณหมอจะอธิบายถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการผ่าตัด รวมถึงทางเลือกในการรักษาให้คนไข้ได้ทราบเพื่อการตัดสินใจร่วมกันว่าจะรักษาด้วยวิธีใด เพราะการผ่าตัดก็ยังมีรายละเอียดแยกย่อยได้อีกหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค หรืออาการที่เกิดขึ้น

ทุ่มเท ให้เวลา คือหน้าที่ศัลยแพทย์

แน่นอนว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งจะใช้เวลานานต่างกัน เพราะคนไข้แต่ละรายก็จะมีรายละเอียดของโรคและอาการที่แตกต่างกัน บางครั้งการผ่าตัดอาจใช้เวลานาน ซึ่งคุณหมอวิสิษฎ์ จะมีการวางแผนการผ่าตัดไว้ก่อนเสมอ โดยที่ไม่ได้กลัวว่าต้องใช้เวลาและความเหน็ดเหนื่อยตรงจุดนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะเป้าหมายสำคัญคือการตั้งใจรักษาคนไข้ให้เต็มกำลังความสามารถ

"การผ่าตัดในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เพราะแพทย์มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น เช่น เครื่องมือเย็บผิวหนังที่ทำให้การผ่าตัดเร็วขึ้น คนไข้ไม่ต้องดมยาสลบนาน หรือการผ่าตัดส่องกล้องในถุงน้ำดีที่หมอผ่าตัดคนไข้บ่อยๆ ก็ช่วยให้คนไข้มีแผลที่เล็กลงมาก การฟื้นตัวก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเก่า

คุณหมอยังบอกอีกว่า สิ่งหนึ่งที่ศัลยแพทย์จะต้องมีให้มากก็คือ การตระหนักถึงหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติ ไม่ตระหนกกับแผลหรือโรคของคนไข้ หมอจะต้องหาวิธีรักษาที่ดีที่สุด ค้นหาต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย และรีบรักษาอย่างตรงจุดเพื่อให้คนไข้ปลอดภัย โดยเฉพาะในเคสฉุกเฉินหรืออยู่ในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้การรักษาด้วยการศัลยกรรมหรือการผ่าตัดเป็นการรักษาแบบที่จบได้ในตัวเอง ฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใด เป้าหมายในการรักษาก็คือคนไข้ต้องปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ดูแลสุขภาพให้ดี และทำหน้าที่แทพย์อย่างสุดความสามารถ

แม้คุณหมอวิสิษฎ์ จะเป็นศัลยแพทย์ แต่คุณหมอบอกว่า ในอาชีพแพทย์ไม่ว่าจะแพทย์สาขาใดก็ต้องพบกับความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติ เพราะการดูแลรักษาคนไข้เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และแม้แต่สุขภาพของแพทย์เองก็สำคัญ หมอทุกคนควรดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะถ้าแพทย์สุขภาพไม่เต็มร้อยก็จะรักษาคนไข้ได้ไม่เต็มที่ การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งที่คุณหมอวิศิษฎ์อยากฝากถึงทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด...

"หมออยากให้ทุกคนพยายามดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้ดี เพราะหากสุขภาพไม่ดีอาจส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญคือ อยากให้ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางทุกคน"