นพ. สุทธิเกียรติ จรดล

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00