โรคระบบประสาทและสมอง
06-พ.ค.-2561
Healthy Brain, Happy Life ดูแลสุขภาพสมอง...ให้สดใส อย่างยั่งยืน
      ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู รวมถึงวางแผนการป้องกันโรค และดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมอง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และศัลยแพทย์ระบบประสาทที่มีประสบการณ์และความชำนาญ จึงมั่นใจได้ว่าศูนย์โรคระบบประสาทและสมองจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น เพราะเป้าหมายที่เรามุ่งมั่น คือฟื้นฟูระบบประสาทและสมองของผู้ป่วยให้กลับมาแข็งแรง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ
เพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุมทุกสหสาขา
      เรามีทีมแพทย์ที่พร้อมมอบบริการที่รวดเร็ว ฉับไว วินิจฉัยอาการทางระบบประสาท หากผู้ป่วยหากพบความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปยังศัลยแพทย์ระบบประสาทโดยทันที ซึ่งพร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับญาติและผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมองและไขสันหลังที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ คอยให้บริการ เช่น
• รักษาโรคความจำเสื่อม และความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ (อัลไซเมอร์)
• โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก
• ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีสาเหตุต่างๆ กัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ กลุ่มอาการบิด หรือกระตุก
• โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอื่นๆ เช่นปวดศีรษะและไมเกรน ลมชัก
• โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาและการรักษาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด


ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
      เพื่อการวินิจฉัยโรคระบบประสาทและสมองให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เช่น เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRA) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Spiral CT) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (3DCT) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG (Electromyography) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขั้นสูงสำหรับโรคลมชัก เป็นต้น
ทุ่มเท ใส่ใจ ทุกขั้นตอนการรักษาด้วยทีมงานมืออาชีพ
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะช่วยฟื้นฟู และบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและสมองให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนปกติ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกำหนดอาหารที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร วิธีการลดความเสี่ยงจากปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาตรฐาน และจะคอยติดตามผล พร้อมแนะนำวิธีจัดการกับอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยมีการคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรคระบบประสาทและสมอง
 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.0-2271-7000 ต่อ 40397-99