นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

วุฒิบัตร

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
วัน เวลา
นพ.ธนาคาร ศรีพนม