นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 17:30