พญ. พัชรนันท์ ธัญสิริชัยศรี

กุมารแพทย์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 12:00 - 20:00