นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วัน เวลา
วัน เวลา