นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

วุฒิบัตร

หัวใจ
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00