ทันตแพทย์หญิงพิม ศิริรัตน์

ทันตแพทย์ประจำสาขาเด็ก

วุฒิบัตร

คลินิกทันตกรรม
วัน เวลา
อาทิตย์ 09:00 - 17:00