พญ.พชรพร ศรีเดช

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 12:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
ศุกร์ 12:00 - 17:00
อาทิตย์ 12:00 - 19:00