19-ก.ย.-2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จิตเวช
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.0-2271-7000 ต่อ 40397-99