แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง กมลลักษณ์ อนันต์นิธิวุฒิ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

แพทย์หญิง พรทิพา เจริญจิตรวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cadiology Medicine)

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

พญ. รัชมน ภิญโญเทพประทาน

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน

นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์วราชัย เคร่งวิรัตน์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์วสันต์ สุเมธพิพลชัย

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ศิริชัย บุญชิต

แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด