แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ สมชาย จิรประยุกต์เลิศ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นายแพทย์วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

แพทย์หญิงน้ำหวาน กิติกุล

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด

แพทย์หญิงนลินี เชื้อวณิชากร

กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการเด็ก

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ทพ.ศศิวุฒิ ศรีสำอางค์

ทันตแพทย์ ชำนาญการด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์ วิน ธีระพันธ์เจริญ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์วราห์ เชี่ยวชาญเวชกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง ณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นายแพทย์ธีรภัทร์ พุ่มพวง

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด