แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงศศิพินทุ์ วงษ์โกวิท

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสุทธนารัตน์ อภิวันทนา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

นพ. พงศกร บุบผะเรณู

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ Traumatic Orthopedic

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ลีลาภัทรี

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด