แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

ทันตแพทย์หญิงนภัทร โยธะธราดล

แพทย์คลินิกทันตกรรม

นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ธัช อิทธิกุล

แพทย์คลินิกทันตกรรม

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

พญ. สุรีรัตน์ พงศ์พฤกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำศูนย์กุมารเวช และภูมิแพ้

นายแพทย์ ธีรยุทธ เอกโรจนกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ทันตแพทย์หญิงณัฐนันท์ ธีระภัทรพลชัย

แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด