แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนีย์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์รุจิกร

แพทย์ประจำสาขาอารุกรรมทั่วไป

ทพญ.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

นพ.วรงศ์ ลาภานันด์

อายุรแพทย์หัวใจ

แพทย์หญิงวิศา อเนกมุจลินท์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์สมิธ สุทธาโรจน์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด