แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. สุรีรัตน์ พงศ์พฤกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำศูนย์กุมารเวช และภูมิแพ้

นพ. นรินทร์ คุณกิตติ

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นายแพทย์ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

แพทย์หญิงสุทธนารัตน์ อภิวันทนา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นายแพทย์ชยนันท์ ศิวรังสรรค์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นายแพทย์ สมชาย จิรประยุกต์เลิศ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นายแพทย์กรีฑาพล ลิมป์พูน

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด