แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ. ราชาวดี ตันวิสุทธิ์

แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นพ. ธนาคาร ศรีพนม

แพทย์อายุรกรรมประสาทและสมอง

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนีย์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

ทันตแพทย์หญิงพิม ศิริรัตน์

ทันตแพทย์ประจำสาขาเด็ก

แพทย์หญิงวรรณดี คิดรุ่งเรือง

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.ณัฐวุฒิ ชวาลภาฤทธิ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นายแพทย์อนวัฒน์ หวังเปี่ยมศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์ ไพรินทร์ กิตติสาเรศ

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์สมชาย สมศิริพรชัย

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

แพทย์หญิงสริดา เลาพันธุ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ผาณิต ฉายศิริ

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญฺ ภัทราภรณ์ กินร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด