ทพญ. ภมรี สถาพรพิบูลย์

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
อาทิตย์ 09:00 - 18:00