แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. ไกรภพ จารุไพบูลย์

ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgeon

แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล

แพทย์ประจำสาขาศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นายแพทย์อนวัฒน์ หวังเปี่ยมศักดิ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ

พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

แพทย์หญิงปองหทัย ดำรงผล

แพทย์ประจำสาขาระบบประสาท

แพทย์หญิง กิติยวดี พิริยะพงศ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด