แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง พัสดาภรณ์ จิตน่วม

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

นายแพทย์วงศกร ลิ่มบุตร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cadiology Medicine)

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงนลินี เชื้อวณิชากร

กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการเด็ก

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนีย์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ฐิศิรักน์ ฉินนะโสต

อายุรแพทย์หัวใจ

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด