ทันตกรรม
06-พ.ค.-2561
ดูแลคุณให้มั่นใจในรอยยิ้ม พร้อมมีสุขภาพช่องปากและฟัน ที่สมบูรณ์แข็งแรง
“ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
ด้วยคุณภาพการรักษา และงานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”
       ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทันตกรรมเพื่อการรักษา หรือเพื่อความสวยงาม โดยทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขากว่า 50 ท่าน ซึ่งจะทำงานร่วมกับทีมแพทย์ สหสาขา โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อภายใต้มาตรฐานระดับสากล มีทีมเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ และการดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่ในการบริการ สาขาหลักๆ ดังนี้
- ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
- ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
- ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน...แบบทันตกรรมทั่วไป
      บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยรวมให้กับคนไข้ เพื่อทำการรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งการทำความสะอาด การรักษาสภาพเหงือกและฟัน มีบริการขูดหินปูน ทำความสะอาดขจัดคราบจุลินทรีย์ แก้ปัญหาฟันผุ วินิจฉัยรอยโรคด้วยการ x-ray โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น สาขาปริทันต์ (รักษาเหงือก) รักษารากศัลยกรรมช่องปาก (ถอน ผ่าฟันคุด) ทันตกรรมใส่ฟัน   ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมรากเทียม การจัดฟัน การสบฟัน และนอนกรน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทันตแพทย์วินิจฉัยโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก

สร้างความมั่นใจ...ด้วยทันตกรรมรากเทียม

      การรักษารากฟันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้น เราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเข้ากับร่างกายได้ดี อย่าง Titanium ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบดเคี้ยว ซึ่งจะเลือกรากเทียมแต่ละชนิดมาใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้ เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดหลังการรักษา เพราะการบดเคี้ยวมีส่วนทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเมื่อโครงสร้างของใบหน้าสมบูรณ์ คนไข้ก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น พูด ยิ้ม และหัวเราะได้อย่างมั่นใจ

      รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฟันที่หลุดไปแล้วด้วยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลายอักเสบ หรือตายจนถูกตัดออก พื้นที่บริเวณที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุดให้เรียบร้อย ถ้าเป็นในสมัยก่อนฟันที่มีโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบันการรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันไว้โดยไม่ต้องถอน ทำให้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากเพราะสามารถทดแทนได้ ทั้งกรณีที่ฟันหายไปเพียง 1ซี่ หลายซี่ ทั้งขากรรไกร หรือทั้งปากได้เลย

ทดแทนสิ่งที่เสียไป...ด้วยทันตกรรมประดิษฐ์

      งานทันตกรรมประดิษฐ์ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขความบกพร่องต่างๆ ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป แก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก เพื่อให้คนไข้สามารถกลับเข้าสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงามด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกรากฟันเทียม, ไททาเนียม, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอมแบบถอดได้ และการอุดฟัน ซึ่งเหล่านี้เป็นการบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสะดวกสบาย และความสวยงามของช่องปาก

ในปัจจุบัน มีคนไข้จำนวนมากที่สูญเสียฟันและอวัยวะข้างเคียงไป จากหลายสาเหตุ เช่น
โรคทางระบบ เช่น คนไข้มะเร็งบริเวณใบหน้า และช่องปาก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด การฉายรังสี
โรคจากอุบัติเหตุ ทำให้เกิดผลเสียในการทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ความบกพร่องในการบดเคี้ยว การสำลักอาหารขึ้นโพรงจมูก การพูดออกเสียงไม่ชัดเจน

นอกจากนี้ เรายังเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนกรนระดับอ่อน หรือปานกลาง สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมได้ด้วยเช่นกัน
“ใส่ใจในทุกความต้องการ ภายใต้การบริการ รักษา มาตรฐานสากล”
      ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เน้นการทำความเข้าใจ และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการ ภายใต้ความใส่ใจและความหวังดีต่อคนไข้ “การเอาใจเขาไปใส่ใจเรา” ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา ความเอื้อเฟื้อกับคนไข้ และความพยายามให้การรักษาประสบความสำเร็จมากที่สุด ในบรรยากาศที่สะดวกสบายเป็นกันเอง มีการจัดสรรห้องทันตกรรมเป็นสัดส่วนเพื่อความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว ผู้เข้ารับบริการจึงสามารถได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง และทันสมัย จากทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทันตกรรม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 4 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10493-94 
ทพ.ธนพล หนูมาน้อย

ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล

นัดหมายแพทย์
ทพ.ตุลย์ เพชรอินทร

ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล

นัดหมายแพทย์