พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani

กุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต กุมารเวชศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 14:00