ทญ.อารีรัตน์ เพชรอินทร

ทันตกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30