ก้อนเนื้อเต้านม – มะเร็งเต้านม ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง
11-ธ.ค.-2561
“มะเร็งเต้านม” ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวผู้หญิงเรา ในระยะแรกเริ่มมักไม่แสดงอาการแต่จะชัดเจนต่อเมื่อก้อนในเต้านมเกิดอักเสบ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยมากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งเต้านมมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันพบได้ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี

ตรวจก่อน รู้ก่อน แก้ไขทัน

-          การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เริ่มในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป เดือนละครั้ง

-          การตรวจอัลตร้าซาวด์ ในช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างน้อย 1-2 ปี ต่อครั้ง

-          การตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม ตรวจในช่วงอายุ35ปีขึ้นไป ความถี่1-2ปี ต่อครั้ง

หมายเหตุ: ผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ควรตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าผู้อื่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ
 บทความที่เกี่ยวข้อง
1.ซีสต์ที่เต้านม หรือถุงน้ำในเต้านม เป็นสิ่งผิดปกติในเต้านมที่พบได้บ่อยเกิดจากภาวะที่น้ำขังอยู่ในเนื้อเต้านม อยู่กันเป็นหย่อมๆ ทำให้เวลาตรวจดูจะพบเป็นถุงน้ำ หรือเมื่อคลำจากภายนอกก็ได้เป็นก้อนในเนื้อ เล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ละรายไป
2.ทำไม!! ต้องตรวจด้วย
ดิจิตอลแมมโมแกรม  "
มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และจะมีความเสี่ยงต่อโรคเมื่ออายุมากขึ้น ข้อดีของดิจิตอลแมมโมแกรม ภาพคมชัด สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน ใช้ระยะเวลาในการตรวจ รวดเร็ว


3. เจาะชิ้นเนื้อตรวจหามะเร็งเต้านม  การเจาะชิ้นเนื้อตรวจมะเร็งเต้านมทำได้สะดวก รวดเร็ว  บาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อบริเวณรอยโรคน้อยกว่า แผลหลังจากการทำหัตถการนี้จะเล็กเหมือนรอยถูกเข็มเจาะเลือด และภาวะแทรกซ้อนหลังการทำหัตถการน้อย
4.ผ่าตัดหรือใช้ยารักษามะเร็งเต้านม แบบไหนดีกว่ากัน? มะเร็งเต้านม มีวิธีการรักษาหลายอย่างที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยังไม่มีการรักษามะเร็งที่ระบุว่าวิธีไหนดีที่สุด แต่การรักษามะเร็งให้ได้ผลดีต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน
5.“ยาคุมกำเนิดใช้ไปนานๆ เสี่ยง มะเร็งเต้านมจริงหรือ? โดยทั่วไปยาเม็ดคุมกำเนิดแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีแต่ โปรเจสโตเจน ซึ่งปกติแล้วความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของผู้หญิงขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายสูงอยู่นานๆ
6. ขั้นตอนรับมือ เมื่อรู้ว่าตนเองเป็น มะเร็งเต้านม เมื่อเข้ารับการตรวจเต้านมแล้ว แพทย์ทำการแจ้งผลว่าป่วยเป็นมะเร็ง ไม่ว่าจะระยะใดก็ตาม สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือตั้งสติให้พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม

- รวมค่าแพทย์และบริการ

- ราคาเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

- การผ่าตัดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

59,000 บาท
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม

- รวมค่าแพทย์และบริการ

- ราคาเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2,500 บาท

สอบถามรายละเอียด คลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271 7000  ต่อ  10228-29

v