-
ผ่าตัดผ่านกล้อง โรคทางนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
16-พ.ย.-2564

ผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช 

   
 ทางเลือกที่เข้าใจผู้หญิง

                    เมื่อพูดถึงโรคของสตรีที่พบบ่อยอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นโรคเกี่ยวกับมดลูกและรังไข่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการรักษาทั้งการใช้ยาและผ่าตัด ซึ่งหากมีความจำเป็นจะต้องทำการผ่าตัด ในปัจจุบันมีความนิยมที่จะทำการผ่าตัดผ่านกล้องเพิ่มมากขึ้น เพราะจะช่วยในเรื่องของความสวยงาม เลี่ยงจากแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ ให้แผลมีขนาดที่เล็กลง และมีอาการเจ็บหลังผ่าตัดที่น้อยกว่าเดิม โดยเฉพาะระยะเวลาการพักฟื้นจะลดเหลือน้อยลง สามารถกลับไปทำงานได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังลดโอกาสแผลหน้าท้องติดเชื้อในรายที่มีความเสี่ยงสูงได้อีกด้วย  

 โรคผู้หญิงเป็นกันมาก รักษาง่ายๆ แค่เพียงผ่าตัด

                    โรคของผู้หญิงที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องจะประกอบไปด้วย ถุงน้ำที่รังไข่ หรือซีสต์ที่รังไข่ (Ovarian cyst), เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis หรือ Chocolate Cyst), พังผืดในอุ้งเชิงกราน หลอดมดลูกตีบตัน, ผู้มีบุตรยาก ใช้วิธีนี้เพื่อฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่, ตั้งครรภ์นอกมดลูก, ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง และเนื้องอกมดลูก โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก ทั้งนี้ การผ่าตัดเอามดลูกออกจะใช้วิธีใด ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัดแต่ละท่านนั่นเอง

ผ่าตัดผ่านกล้อง คือคำตอบ

                   โดยวิธีที่นิยมกันมากในสมัยนี้นั่นคือ การผ่าตัดผ่านกล้อง เพราะจะทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ซึ่งการผ่าตัด จะทำการเปิดแผลที่สะดือประมาณ 0.5-1 ซม. สอดกล้องส่องตรวจอวัยวะภายใน และมีแผลที่ท้องน้อยประมาณ 2-3 แผล แผลละ 0.5 ซม สำหรับนำเครื่องมือใส่เข้าไปผ่าตัด นอกจากการผ่าตัดผ่านกล้องจะสามารถรักษาโรคทางนรีเวชได้เกือบทุกโรคแล้ว ยังสามารถรักษาโรคมะเร็งในผู้หญิงได้อีกด้วย

                      โดยการผ่าตัดจะพิจารณาแนวทางรักษาเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่ง พังผืด และความยากง่ายของโรคสำหรับข้อจำกัดที่ไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ เช่น กรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งรังไข่ที่มีการลุกลาม มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกขนาดใหญ่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรค เช่น โรคปอด หัวใจ

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย คืองานของเรา

                          การรักษาโรคทางสูตินรีเวช จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องของโรค อายุ ความต้องการ และความต้องการมีบุตรในอนาคต ซึ่งก่อนผ่าตัดจะต้องอธิบายข้อมูลกับไข้อย่างชัดเจนและครบถ้วน รวมถึงความเสี่ยงในการผ่าตัด เพราะการรักษาโรคทางสูตินรีเวชจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนไข้นั่นเอง


เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์

แพทย์หญิงลูกหวาย คู่ธีรวงศ์
สูตินรีแพทย์  ศูนย์สุขภาพสตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn