ทพญ.วิภารัตน์ เพ็งเดือน

ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00