นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 12:00 - 18:00
ศุกร์ 07:00 - 08:00