ทพญ.อทิตยา วงศ์พร้อมมูล

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 16:30 - 20:00