นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 14:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 20:00
เสาร์ 07:00 - 20:00
การศึกษา
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

               นพ.ธาริน นุ่นพันธ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และต่อยอดการศึกษาในอนุสาขาวุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า…

      “โดยส่วนตัวหมอ ตอนเด็กๆ ก็เป็นโรคภูมิแพ้และก็ยังเป็นมาเรื่อยๆ ทำให้หมอมีความสนใจที่อยากศึกษาให้ลึกซึ้งทั้งสาเหตุ การรักษา และการป้องกัน อีกอย่างหนึ่งคือหมอคิดว่า ระบบทางเดินหายใจมีสำคัญกับการมีชีวิตรอด และทุกวันนี้โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็พบมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่หมอชอบอีกอย่างคือการศึกษาในด้านนี้มีการทำหัตถการ เช่น การส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อ ซึ่งทำให้หมอได้ทำหน้าที่แพทย์ในทั้งสองทาง คือทั้งการใช้ยารักษาและการทำหัตถการ”

    โรคหลักๆ ของระบบทางเดินหายใจที่คุณหมอดูแลรักษา
              ด้วยคุณหมอธาริน เป็นแพทย์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ คนไข้ของคุณหมอก็จะมีทั้งในส่วนของโรคภูมิแพ้ หอบหืด ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง เรียกได้ว่าโรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้คุณหมอยังดูแลคนไข้กลุ่มโรคทั่วๆ ไปในแผนกอายุรกรรม และยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษากลุ่มคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาในส่วนของปอดด้วย…
“นอกจากเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลเปาโล รังสิต แล้ว หมอยังเป็นที่ปรึกษาด้านโรคปอดให้กับโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 มากว่า 7 ปีแล้ว คือเป็นแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา และไปออกตรวจตามนัดหมาย ทั้งยังดูแลรักษาคนไข้ รวมถึงทำหัตถการต่างๆ เช่น ส่องกล้องเจาะปอด การตัดชิ้นเนื้อปอดด้วย”

พฤติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจในปัจจุบัน
          อย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหามลภาวะและฝุ่น PM 2.5 ทำให้คนที่เคยมีปัญหาเป็นโรคหอบหืดหรือภูมิแพ้อากาศจะมีอาการกำเริบหรืออาการแย่ลงได้มากขึ้น รวมถึงตัวเลขคนเป็นโรคจากการแพ้ฝุ่นละอองก็มีจำนวนสูงขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน จึงส่งผลให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโรคทางระบบหายใจลดลงไป เช่น โรควัณโรค ที่พบน้อยลง…

“คนไข้โรคภูมิแพ้อากาศต้องพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดห้องนอนและที่อยู่อาศัย หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่จะทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง เลือกสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถปัองกันฝุ่น PM 2.5 ได้ เพราะการป้องกันไว้ก่อนคือดีที่สุด แต่ถ้ามีอาการเมื่อไหร่ก็ควรมาพบหมอ เพราะนอกจากจะสามารถใช้ยาช่วยรักษาอาการแพ้ได้แล้ว การตรวจหาต้นเหตุหรือหาปัจจัยกระตุ้นที่แท้จริงเป็นรายบุคคลให้พบ จะทำให้หมอวางแผนการรักษาและแนะนำการป้องกันได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะลดโอกาสการกำเริบของโรคได้มาก”

การตรวจโรคด้วยอายุรแพทย์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำหัตถการ
เมื่อคนไข้มาพบคุณหมอธาริน สิ่งสำคัญที่คุณหมอจะเน้นย้ำก็คือ การซักประวัติคนไข้ ด้วยเพราะคนไข้เป็นเจ้าของร่างกาย อยู่กับร่างกายตัวเองตลอดเวลา จึงเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับอาการของตัวเอง ขอมูลต่างๆ ที่ได้จากการซักประวัติจะเป็นแนวทางในการตรวจและรักษาคนไข้ต่อไป…

          “เมื่อซักประวัติคนไข้แล้ว หมอก็จะตรวจเพิ่มเติมตามอาการและสิ่งที่หมอสงสัย อาจมีการเจาะเลือดตรวจ หรือใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคแม่นยำขึ้น ในด้านเทคโนโลยีการส่องกล้อง ปัจจุบันเราสามารถตรวจอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจได้ลงลึก ละเอียดชัดเจน ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำ เช่น การใช้ bronchoscopy การส่องกล้องเพื่อหาความผิดปกติของปอด เพื่อสำรวจหารอยรั่วในปอดหรือการติดเชื้อ เมื่อเราทำครบทุกสเต็ป คือหนึ่งซักประวัติ สองวินิจฉัยโรค และสามคือการรักษาให้ตรงจุด ผลก็จะออกมาดีตามเป้าหมาย ซึ่งก็เหมือนเราได้ทำหน้าที่อายุรแพทย์ได้ประสบความสำเร็จ”

          ที่ผ่านมา นอกจากคุณหมอจะเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจแล้ว ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 คุณหมอยังเป็นแพทย์หลักในการดูแลป่วยติดเชื้อ…


“ในด้านความปลอดภัย เรามีการคัดกรองคนไข้กลุ่มนี้แยกออกไปเป็นพิเศษ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด เรายังมีดูแลรักษาแบบครบวงจร ทั้งปอด ทรวงอก ระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ปัจจุบันแม้โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จะไม่ได้รับผู้ป่วยโควิดไว้เป็นผู้ป่วยใน แต่เราจะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการรักษาต่ออย่างดี”
          นอกจากการรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอยังมีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป คุณหมอจึงเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการทีวีและรายการวิทยุต่างๆ รวมถึงรายการของโรงพยาบาลในเครือเปาโล อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ที่คุณหมอเชี่ยวชาญ