นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 12:00
พุธ 07:00 - 09:00
ศุกร์ 10:00 - 12:00