นพ. สมพงษ์ ทองศิริกุล

สุขภาพสตรี

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00
อังคาร 08:00 - 12:00
พุธ 08:00 - 12:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
“ในฐานะแพทย์ชาย ที่ให้การรักษาด้านสูตินรีเวช
สิ่งสำคัญที่ยึดถือมาตลอด คือ ต้องสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม
ให้เกียรติคนไข้ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางการแพทย์”

40 ปี กับการยึดมั่นในจรรยาบรรณแพทย์

นายแพทย์สมพงษ์ ทองศิริกุล สูตินรีแพทย์ ให้การดูแลรักษาโรคทางนรีเวชรวมไปถึงการฝากครรภ์และการคลอดบุตร ในฐานะสูตินรีแพทย์ที่เป็นผู้ชาย ความท้าทาย คือ ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยไว้ใจ คลายความกังวลในทุกๆ ครั้งที่มารับการรักษา กว่า 40 ปีที่ผ่านมา คุณหมอยึดมั่นในจรรยาบรรณแพทย์จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น เปรียบเสมือนแพทย์ประจำบ้าน เป็นพี่หมอ อาหมอ ลุงหมอของหลายๆ ครอบครัว
สิ่งที่หมอยึดมั่นตลอดการทำงาน คือ เราต้องรู้จริงในหลักวิชาชีพ อัพเดทข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ เรียนรู้วิวัฒนาการของโรค ศึกษานวัตกรรมการรักษา เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องให้ผู้ป่วยได้ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สุภาพ ไม่ละลาบละล้วง ไม่สร้างความอึดอัดกังวลใจกับผู้ป่วย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดคุยซักถามจนพอใจ เพื่อได้ความไว้วางใจและเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม

นวัตกรรมการแพทย์เปลี่ยนแปลงได้…แต่ความจริงใจกับผู้ป่วยยังคงอยู่

ทุกวันนี้หมอเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์ เห็นการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม หมอก็ยังเป็นหมอ แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเหลือคนไข้ได้มากจริงอยู่ แต่ก็ไม่กับทุกโรค ในบางครั้งบางโรคยังต้องยึดถือตามวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม ซึ่งก็มีข้อดีที่แตกต่างกันตามวิธี หมอเองจะอธิบายให้คนไข้ฟังเสมอถึงแนวทางการรักษาว่ามีทางเลือกแบบใดบ้าง แต่ละทางเลือกมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรตามมาตรฐานวิชาชีพ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกอย่างที่อธิบายต้องอยู่ภายใต้ “ความจริงใจ”ตอบตรงไปตรงมา ต้องดูว่าการรักษาแบบใดเหมาะสมกับคนไข้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย และคุ้มค่ามากที่สุด เปิดโอกาสให้คนไข้หาข้อมูลเพิ่มเติม หาทางเลือกอื่นๆ กลับไปปรึกษาญาติพี่น้องเพื่อวางแผนการรักษา สร้างความไว้วางใจระหว่างหมอกับคนไข้

ใช้ประสบการณ์เพื่อเข้าใจคนไข้…ในยุคสมัยที่แตกต่าง

ปัจจุบันคนไข้เปลี่ยนไปมาก คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจโรคทางนรีเวชมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่โซเชียล        มีบทบาทมากเช่นนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่าย อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่รักษาคนไข้มานานทำให้เข้าใจคนไข้ในแต่ละวัย ซึ่งการพูดคุย หรืออธิบายจะใช้เทคนิคการพูดที่ต่างกัน คนรุ่นใหม่ต้องการความชัดเจน เราต้องพูดแบบตรงไปตรงมา อธิบายให้ละเอียดขึ้น แต่สำหรับคนไข้ที่อายุมาก เขาต้องการความเป็นกันเอง แต่อย่างไรก็ตาม การอธิบายในทุกครั้งต้องเหมือนกัน เราต้องดำรงความเป็นหมอไว้ แม้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลเอกชน เราตั้งมั่นในความเป็นแพทย์ที่ต้องการให้คนไข้หายจากโรค หายจากความกังวลและความทุกข์ทรมานทางร่างกาย นั่นคือ สิ่งที่ทำให้หมอมีความสุข

สร้างความไว้วางใจ…เพื่อให้คนไข้กล้าเปิดอก

ด้วยประสบการณ์การเป็นสูตินรีแพทย์ตลอดระยะเวลา 38 ปีทำคุณหมอได้พบคนไข้ในสไตล์ต่างๆ มากมาย จึงทำให้หมอสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเหมาะสมเพราะคนไข้ที่อายุน้อย สูงอายุ สถานภาพโสดหรือไม่โสดย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เมื่อเราเข้าถึงได้อย่างตรงจุดย่อมสร้างความวางใจได้เป็นอย่างดี คุณหมอจะพูดคุยให้คนไข้วางใจในฐานะที่เป็นสูตินรีแพทย์ และความเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ที่พร้อมรับฟังปัญหาในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับโรค

นอกจากความเชี่ยวชาญ… ยังต้องมี “ทักษะการสื่อสารที่ดี”

การเป็นหมอนอกจากต้องมีความรู้ในการรักษาโรคเป็นอย่างดีแล้วยังต้องสื่อสารให้เป็นอีกด้วย สำหรับคนไข้ที่กลัวและกังวลกับการตรวจภายใน คุณหมอจะพูดคุยจนกว่าจะผ่อนคลาย พร้อมอธิบายให้ฟังว่าการตรวจมีหลายระดับไม่ต้องกลัวเจ็บ และหากตรวจพบว่าคนไข้ที่มีเซลล์ผิดปกติ คุณหมอรู้ว่าควรจะพูดอย่างไรให้คนไข้เข้าใจโรคในขณะเดียวกันต้องให้คนไข้รู้สึกคลายกังวลถึงแม้จะมีเซลล์ผิดปกติแต่ถ้าตรวจอย่างเจาะลึกและพบว่าเป็นมะเร็งในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่พบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่สามารถรักษาได้

มีความสุขกับสิ่งที่ทำ…และทำมันออกมาให้ดีที่สุด

สำหรับหมอการเป็นสูตินรีแพทย์เป็นความสุขและความท้าทายไปในเวลาเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นแพทย์เฉพาะทางเริ่มต้นตัดสินใจจากการเชื่อคำแนะนำของอาจารย์ที่สอนและก็ไม่ผิดหวังจริงๆเราเดินมาบนเส้นทางนี้ได้ 38 ปี สามารถตรวจแนะนำสิ่งต่างๆ ให้คนไข้มามากมายซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเอง และเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์