นายแพทย์ยศภัทร ญาติภักดี

แพทย์สาขาอายุรกรรม

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
พุธ 20:00 - 06:00
ศุกร์ 17:00 - 20:00