เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
18-ต.ค.-2561
       หน้าที่หลักของกายภาพบำบัด คือการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขที่ตรงจุดที่สุด โดยใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด ประกอบกับการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมให้บริการด้วยความเข้าอกเข้าใจ รวมไปถึงการปรึกษาความเห็น แนวทางการรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในรายที่มีความซับซ้อนอย่างใกล้ชิด
การกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
       - การฟื้นฟูในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มีอาการอ่อนแรง ฝึกให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง
       - การฟื้นฟูก่อน และหลังผ่าตัด เพื่อให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
       - รักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ, เอ็น, ข้อต่อต่างๆ หรือในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องข้อติด
       - กลุ่ม Office Syndrome โดยการรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงแนะนำท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง
       - ส่งเสริมการป้องกัน กลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิด Office Syndrome
อุปกรณ์ และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่เราพร้อมให้บริการ
ปัจจุบันแผนกกายภาพบำบัด มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการลดปวด เช่น
       - PMS (Peripheral Magnetic Stimulation) สามารถลดอาการปวดจากกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทได้เป็นอย่างดี
       - Laser เครื่องลดปวด ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ได้ในระยะเฉียบพลัน
       - Shockwave การรักษาอาการปวดเรื้อรัง จากการบำบัดด้วยคลื่นกระแทก กระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารลดปวด
       - Ultrasound Combine ลดอาการปวด อักเสบของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
       - Gymtop เครื่องฝึกการทรงตัว โดยระบบ Biofeedback
       - Moto Med : จักรยานฝึกความแข็งแรงของแขน ขา โดยมี Biofeedback
ขั้นตอนเข้ารับกายภาพบำบัด
       - มีการส่งต่อจากแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
       - มาพบนักกายภาพบำบัดโดยตรง (กรณีไม่มีความเสี่ยง)
       - มีใบส่งตัวเพื่อเข้ารับการทำกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลอื่น
ช่องทางอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับนักกายภาพบำบัด
       • ติดต่อโดยตรง ที่แผนกกายภาพบำบัด 02-271-7247
       • สามารถทำนัดหมายในระบบ Healthup คลิก
       • ติดต่อทางโรงพยาบาล 1772 กด 2 กด 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ กายภาพบำบัด
พญ.ปวีณา วิมลวัตรเวที

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

นัดหมายแพทย์