นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 12:00
เสาร์ 14:00 - 16:00