วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
28-ธ.ค.-2564
มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ เริ่มต้นเพียงปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าคุณอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง และให้ความสำคัญกับการป้องกัน ทำได้ง่ายๆ แต่ตรงจุด ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุสำคัญจากเชื้อเอชพีวี โรคนี้สามารถจัดการได้หากพบในระยะเริ่มแรก หลายท่านอาจคิดว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่มีคู่นอนหลายคนเท่านั้น และในเมื่อแต่งงานใช้ชีวิตกับผู้ชายคนเดียวก็ไม่น่าเกิดขึ้นได้ แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีได้เช่นกัน
ดังนั้น ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะแต่งงานหรือไม่ก็ตาม จึงต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • ตรวจคัดกรอง เช่น การตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกในระยะแรกก่อนลุกลามเป็นมะเร็ง หากพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกก็จะสามารถจัดการให้หายได้
  • ฉีดวัคซีนเอชพีวี เพื่อป้องกันต้นเหตุของมะเร็งคือการติดเชื้อเอชพีวี

ทำความรู้จักวัคซีนเอชพีวี

วัคซีนเอชพีวี คือ วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก วัคซีนจะให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการให้ผู้หญิงฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น จึงเป็นโอกาสที่เหมาะ และเป็นผลดีกับเด็กเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ถ้าฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จึงสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือเคยติดเชื้อเอชพีวีก็สามารถฉีดวัคซีนเอชพีวีได้ เพราะมีประโยชน์ในด้านการป้องกันสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีการติดเชื้อ สำหรับวิธีการฉีดจะต้องได้รับวัคซีน 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยหลังจากฉีดเข็มแรก จึงฉีดเข็มถัดมาในเดือนที่ 2 จากนั้นจึงฉีดเข็มสุดท้ายในเดือนที่ 6 ซึ่งภูมิคุ้มกันจากวัคซีนจะคุ้มครองได้อย่างน้อยประมาณ 5 ปี และอาจรับการฉีดกระตุ้นในภายหลัง

ฉีดวัคซีนแล้วต้องตรวจคัดกรองอีก หรือไม่?
แม้จะได้รับวัคซีนแล้ว คุณผู้หญิงก็ยังต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้หมดทุกสายพันธุ์ จึงจำเป็นต้องตรวจคัดกรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สุขภาพสตรี