ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
10-ธ.ค.-2565

มีแพลน “เที่ยวทั้งที”  แต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? ให้พร้อมกับการ “ออกทริป” ในครั้งนี้ เพราะในปัจจุบันมีสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่เข้ามา ทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าตัวเองห่างหายจากการ “ไปเที่ยวต่างประเทศ” มานานแล้ว และเกิดความกังวลใจในการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นยาประจำตัว สิ่งของจำเป็น หรือการฉีดวัคซีนต่างๆ  เพราะหากไม่เตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้า ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในระหว่าง “การเดินทาง”  หรือช่วงที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ

 

เช็กสุขภาพให้แข็งแรงก่อนออกเดินทาง

ในการออกทริปแต่ละครั้งการตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทางจะมีความสำคัญกับตัวของผู้เดินทางไปประเทศ เพราะจะเป็นการคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆที่เป็นโรคต้องห้ามก่อนเข้าประเทศ หรือกลุ่มโรคที่เป็นโรคระบาดของกลุ่มประเทศนั้น ที่เราจะต้องสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเอง ในระหว่างที่อยู่ในประเทศนั้นๆ


ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดก่อนออกเดินทาง

ควรเตรียมความพร้อมในการฉีดซีนที่จำเป็นก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ต้องพบกับความเจ็บในระหว่างที่เดินทาง อีกทั้งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อให้การเดินทางเป็นไปตามแพลนที่คิดไว้ และช่วยให้คุณได้พักผ่อนร่างกายได้ตามที่คิดไว้


ศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนออกเดินทาง

เพราะการเดินทางไปแต่ละที่ แต่ละประเทศ แน่นอนว่าภูมิประเทศ และภูมิอากาศของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาช่วงเวลาที่เราไป อยู่ในฤดูไหนของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากทุกอย่างมีผลต่อสภาพร่างกาย สภาพแวดล้อม และสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างมาก

เช็กเอกสารที่จำเป็นก่อนออกเดินทาง

  • Passpost และบัตรประชาชน ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลา และถ่ายเป็นสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด
  • ดูระยะเวลาของ Visa ให้แน่ชัด เพราะในแต่ะประเทศมีข้อแตกต่างกัน
  • เอกสารจองที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
  • เบอร์โทรฉุกเฉิน เช่น เบอร์โรงพยาบาลที่รักษา เบอร์โทรคนใกล้ชิดที่สามารถสอบถามประวัติของตัวเองได้
  • ประวัติทางการแพทย์ เพราะหากเกิดอาการรุนเเรงของโรคที่เป็นอยู่ หรือเกิดอบุติเหตุต่างๆ ในระหว่างที่เที่ยวอยู่ในประเทศนั้นๆ เเพทย์ก็จะมีการดูประวัติเพื่อประเมินอาการ เเละสามารถรักษาได้ตรงตามอาการของเรา

สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในระหว่างเดินทาง

1. หน้ากากอนามัย ควรเตรียมพร้อมให้เหมาะสมกับการเดินทาง เเละไม่ควรใส่เเมสซ้ำกัน เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อโรคที่ติดตามหน้ากากอนามัยเมื่อเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

2. เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะช่วยป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัสสิ่งของในเเต่ละวันของเรา เพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งของที่สัมผัสไปมีเชื้อโรคเเอบแฝงอยู่หรือไม่ 

3. ยาดม เพื่อลดอาการวิงเวียนศรีษะเมื่อต้องเดินทางไปในที่มีอากาศร้อน หรือเป็นสถานที่มีคนแอ่อัด

4. ยาประจำตัว ควรเตรียมไปให้พอ เพื่อป้องกันการเกิดอาการผิดปกติ และสอบถามข้อมูล ตัวยากับสถานฑูตก่อน เพราะตัวยาบางประเภทไม่สามารถนำเข้าประเทศนั้นๆ ได้  

 

 

ดังนั้น หากเราเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนจะออกเดินทาง ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณ และผู้ร่วมทริป เพื่อให้การท่องเที่ยวในทริปนั้นมีความสุข สนุก และมีสุขภาพที่ดี

 

 

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร. 02-514-4141 ต่อ 2312-2315