แพทย์หญิงโปรดปราน ริจนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

แพทย์จักษุสาขากระจกตา
วัน เวลา
จันทร์ 12:30 - 19:30