ทพ.กำธร เกียรติมานะกุล

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
ตารางออกตรวจ
อังคาร          18:00 – 20:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3) 
พฤหัสบดี     18:00 – 20:00 น. 
เสาร์             18:30 – 12:00 น. 
อาทิตย์       18:30 – 12:00 น.