นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
พุธ 13:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
เสาร์ 14:00 - 16:00
อาทิตย์ 17:00 - 20:00