ทันตแพทย์หญิงณัฐธิดา วิเศษรัตน์

แพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

วุฒิบัตร

คลินิกทันตกรรม
วัน เวลา
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 17:00