ทพ.ดำรงค์ วงศ์วรวิสิทธิ์

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13:00 - 20:00
อังคาร 10:00 - 16:00
พุธ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 17:00 - 19:00