ขอมอบสิทธิพิเศษ

ซื้อแพ็คเกจใดก็ได้ ในแคมเปญ "One Pay Check All" รับเพิ่มไปเลย!

Paolo Member Card

รับส่วนลดสูงสุด 40% สามารถเข้ารับบริการ โรงพยาบาลเปาโล ทั้ง 5 สาขา สำหรับคุณและครอบครัว ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนามสกุลเดียวกัน
*รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อสิทธิประโยชน์

Cash Voucher Black Canyon
มูลค่า 500 บาท

สำหรับเป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มที่ "แบล็คแคนยอน"
(เฉพาะสาขาโชคชัย 4, เกษตร และสมุทรปราการ)
*รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อสิทธิประโยชน์

ว้าวสุด!

เมื่อซื้อแพ็คเกจทางออนไลน์ ได้ลุ้นถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1

Gift Voucher ที่พัก AVANI HUA HIN มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
สำหรับ Top Spender ในแคมเปญ One Pay Check All และมียอดซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไป*
ต่อที่ 2

ลุ้นรับ Apple Watch SE มูลค่า 9,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
สำหรับท่านที่ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป*
*รายละเอียดเงื่อนไขการรับของรางวัล สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขแพ็คเกจ
 • รายละเอียดแพ็คเกจ
 • เงื่อนไขแพ็คเกจ
 • สิทธิประโยชน์

รายละเอียดแพ็คเกจ

Basic Checkup
รายการตรวจ แพ็คใหญ่ 13,590.- แพ็คกลาง 7,590.- แพ็คเล็ก 4,590.-
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
2 ตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม
SURG
3 ตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
CARDIO
4 ตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร
GI
5 วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure, Vital signs
6 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
7 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA
8 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
9 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
10 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
HbA1C
12 ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
13 ตรวจการทำงานของตับ
SGOT (AST), SGPT (ALT), Alk Phosphatase
14 ตรวจการทำงานของไต
B.U.N, Creatinine
15 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
Uric Acid
16 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
FT4, FT3
17 ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
TSH
18 ตรวจระดับแคลเซียม
Calcium
19 ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
Advance Checkup
ตรวจเจาะลึกโรคมะเร็ง แพ็คใหญ่ แพ็คกลาง แพ็คเล็ก
20 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์
Thin Prep Papsmear Test
21 ตรวจมะเร็งเต้านม ดิจิตอลเมมโมแกรม
Digital Mammogram-Both
22 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine
23 ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA
24 ตรวจหามะเร็งตับอ่อน
CA19-9
25 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
คัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ แพ็คใหญ่ แพ็คกลาง แพ็คเล็ก
26 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
27 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiography (EKG)
28 ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย EST
Exercise Stress Test
29 ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ ECHO
Echocardiogram
30 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI Or BD 1 Point
Ankle Brachial Index
คัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แพ็คใหญ่ แพ็คกลาง แพ็คเล็ก
31 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
32 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
33 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Whole Abdomen
34 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
Ultrasound Abdomen 1 Part
กลุ่มรายการตรวจพิเศษ เลือกตรวจได้ 1 รายการ* แพ็คใหญ่ แพ็คกลาง แพ็คเล็ก
35 ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
Gastroscope

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

36 ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้องส่วนบนหรือล่าง
CT Upper/ Lower Abdomen

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

37 ตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CT Brain

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

38 ตรวจกระดูกสันหลังด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CT Spine

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

39 ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CTA
**เฉพาะรพ.เปาโล โชคชัย 4

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

40 ตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MRI Spine
**เฉพาะรพ. เปาโล สมุทรปราการ

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

เงื่อนไขแพ็คเกจ

เงื่อนไข โปรแกรมตรวจสุขภาพ One Pay Check All

 • จำหน่ายตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับกรณีตรวจสุขภาพเท่านั้น ไม่รวมกรณีการเจ็บป่วยหรือพักรักษาตัวประเภทผู้ป่วยใน
 • กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษานอกเหนือโปรแกรม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่ายา โดยคิดอัตราค่าบริการตามจริง
 • สำหรับการเข้ารับบริการตรวจตามเงื่อนไขในโปรแกรม ครั้งแรก
  • - รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • - กำหนดการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพครั้งแรกภายใน 31 ธันวาคม 2563
 • สำหรับการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ครั้งต่อไป
  • - สามารถตรวจได้ทุกรายการได้ไม่จำกัดในเงื่อนไขของโปรแกรม โดยต้องผ่านดุลยพินิจและสั่งตรวจโดยแพทย์เท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  • - ยกเว้นการตรวจกลุ่มรายการตรวจพิเศษกำหนดเงื่อนไขการตรวจจำนวน 1 ครั้ง โดยสามารถเลือกได้ 1 รายการ
  • - การใช้บริการตรวจซ้ำได้ไม่จำกัด กำหนดระยะเวลาภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันตรวจสุขภาพครั้งแรก
  • - ทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • เฉพาะหมวด กลุ่มรายการตรวจพิเศษ เลือกตรวจได้ 1 รายการ *ตรวจได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ "One Pay Check All"
  • - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถนำไปแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • - การตัดสินจากทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิประโยชน์

บัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card
ประเภทบัตรที่จะได้รับ ส่วนลด
ค่ายา ค่าห้อง ทันตกรรม ค่ารถพยาบาล

Platinum Card

เมื่อซื้อแพ็คใหญ่ 13,590 บาท

15% 40% 10% 15%

Gold Card

เมื่อซื้อแพ็คใหญ่ 7,590 บาท

15% 25% 10% 15%

Silver Card

เมื่อซื้อแพ็คใหญ่ 4,590 บาท

10% 20% 10% 10%

เงื่อนไขการรับบัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโล Paolo Member Card

 • ผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับบัตรส่วนลดโรงพยาบาลเปาโลตามโปรแกรมที่เลือก
 • โปรดแสดงบัตรเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ
 • เข้ารับบริการที่ รพ.เปาโล ทุกสาขา ยกเว้น รพ.เปาโล พหลโยธิน
 • ส่วนลดดังกล่าวมีอายุสมาชิก 1 ปี หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • สามารถใช้ได้กับทุกท่านที่มีนามสกุลเดียวกับเจ้าของบัตร
 • บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คูปองสำหรับรับประทานอาหาร ร้าน Black Canyon

ซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพ One Pay Check All แพ็คเกจใดก็ได้
รับทันที Cash Voucher Black Canyon มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไขการรับคูปองสำหรับรับประทานอาหาร ร้าน Black Canyon

 • Cash Voucher จะได้รับในวันมารับบริการ และสามารถใช้ได้ภายในวันที่เข้ารับบริการเท่านั้น
 • เข้าร่วมเฉพาะสาขาโชคชัย 4, เกษตร และสมุทรปราการ

คุ้มขนาดนี้ ซื้อเลย

เลือกสาขาเพื่อซื้อแพ็คเกจ

ช่องทางการชำระเงิน:

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000