แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 20:00