พญ. กิ่งแก้ว ตันติพลาผล

กุมารเวชศาสตร์ แพทย์แต่งตั้งสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก)

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 11:00 - 18:00
อังคาร 11:00 - 20:00
พุธ 11:00 - 18:00
พฤหัสบดี 11:00 - 18:00
ศุกร์ 11:00 - 18:00
เสาร์ 11:00 - 13:00
อาทิตย์ 11:00 - 13:00
title