ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิก

วุฒิบัตร

นักจิตวิทยาคลินิก
วัน เวลา
นักจิตวิทยาคลินิก กับการดูแลสภาวะ “จิตใจ” คนไข้

   นักจิตวิทยาคลินิกให้การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตใจ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ให้การบำบัด รวมถึงเรื่องของการทำวิจัย ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามารับบริการสามารถเป็นได้ตั้งแต่ ผู้ที่มีปัญหาความเครียด ความกังวล หรือมีพฤติกรรมที่รู้สึกต้องการปรับแก้ ดูแลไปจนถึงคนไข้ที่มีภาวะทางจิต

จิตแพทย์ vs นักจิตวิทยาคลินิก ไม่ต้อง “ป่วย” ก็เข้ามาปรึกษาได้
   ปกติแพทย์จะตรวจวินิจฉัย และจ่ายยาได้ แต่นักจิตวิทยาจะใช้แบบทดสอบเข้ามาช่วยในบางรายที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อซัพพอร์ตในเวลาที่หมอต้องการข้อมูลการรักษา “ผู้ที่จะเข้ามาพบนักจิตวิทยา ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเท่านั้น อาจเป็นผู้ที่ต้องการเข้ามาปรึกษาปัญหา เพื่อระบาย ปรับรูปแบบความคิด พฤติกรรม อารมณ์”
ฟื้นฟู “จิตใจ” เพื่อให้คนไข้เปิดใจ
   ในกระบวนการฟื้นฟูจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ผู้รับบริการบางรายอาจมีการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจบุคคล ปัญหา และศักยภาพที่มีมากขึ้น โดยนักจิตวิทยาจะวางแผนแนวทางการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ

นักจิตบำบัดของ Let’s Talk
ที่ Let’s Talk แบ่งการดูแลแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยนอก สามารถนัดหมายกับนักจิตวิทยาโดยตรง กรณีที่ยังไม่สะดวกพบคุณหมอ หรือบางรายอาจจะพบคุณหมอแล้วส่งต่อมาเพื่อประเมิน และรับการบำบัดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการบำบัด และการวัดผล
ใช้เวลาพูดคุยแต่ละครั้งประมาณ 45-60 นาที แล้วแต่บุคคล ในบางกรณีเจอกันครั้งเดียว หรือบางกรณีอาจเป็นการนัดต่อเนื่องโดยการวัดผลก็จะให้ทำแบบประเมินทางจิตวิทยา ทั้งก่อนและหลังรับบริการ คอยติดตามผลในครั้งถัดไปที่พบกัน บันทึกและประเมินผลไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมายของผู้รับบริการ  

            สุดท้ายเธอฝากบอกว่า สำหรับคนที่ยังไม่อยากพบแพทย์ ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับนักจิตวิทยาก่อนได้ ถ้าพบว่ามีแนวโน้มอาการรุนแรง ที่จะเป็นอันตรายกับตัวคนไข้หรือบุคคลอื่น ก็จะทำการส่งต่อเพื่อให้คุณหมอและทีมร่วมกันวางแผนในการรักษาต่อไป

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์Let's Talk  (จิตเวช)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.0-2271-7000 ต่อ 40596