รศ.พิเศษ นพ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์

กระดูกและข้อ (กระดูกสันหลัง)

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา


ลงมือผ่าตัด รักษา ด้วยความตั้งใจ และมั่นใจ มุ่งหวังผลการรักษา ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


โรคกระดูกและข้อรวมถึงอุบัติเหตุทางกระดูก มักพบในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน รวมถึงสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมรับการผ่าตัด จึงต้องใส่ใจดูแลอย่างพิถีพิถัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สั่งสมประสบการณ์…เติมเต็มความเข้าใจในตัวโรค

รศ.พิเศษ นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องทั้งกระดูกสันหลัง ข้อเข่าและข้อสะโพก สั่งสมประสบการณ์รักษามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้คุณหมอเข้าใจโรค วินิจฉัยแยกโรคได้อย่างแม่นยำ เข้าใจทุกความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติ จึงพร้อมลงมือรักษาอย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจ ให้กำลังใจคนไข้อย่างเป็นกันเอง อธิบายกลไกการเกิดโรค  และแนวทางการรักษาเพื่อลดความความเครียดให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับรู้ และเข้าใจทุกขั้นตอนการรักษาที่กำลังจะดำเนินต่อไป ซึ่งช่วยให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อทุกฝ่ายพร้อม และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

พัฒนาเทคนิคการผ่าตัด…เพื่อความคุ้มค่าแก่ผู้ป่วย

คุณหมอเน้นการใช้ทักษะความชำนาญ พัฒนาการรักษาด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เทคนิคระงับปวด ที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องปวดหลังการผ่าตัด สามารถทำกายภาพ ลุกเดินได้โดยไม่ต้องทรมาน มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผ่าตัด โดยไม่ใส่ท่อระบายเลือด ทำให้เสียเลือดน้อยในการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีแผลขนาดเล็ก ทำให้ผู้ป่วยลุกเดินได้เร็วขึ้นภายใน 1 วันหลังการผ่าตัด ประกอบกับกระบวนการดูแลหลังผ่าตัด จึงทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการนอนโรงพยาบาล ถือเป็นความคุ้มค่า และความสะดวกสบายที่ผู้ป่วยจะได้รับ
เมื่อผู้ป่วยรู้ว่าต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัด แน่นอนว่าทุกคนกลัว และกังวล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุ เมื่อต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยแล้ว ลูกหลานจึงกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะท่านอายุมาก แต่ทางการแพทย์หากไม่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการเสียชีวิตเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้ป่วยไม่สามารถลุกเดินได้ ดูแลตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง เกิดเป็นแผลกดทับ มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อเพราะการเข้าห้องน้ำลำบาก มีภาวะปอดชื้น ปอดบวม กลายเป็นภาระลูกหลานในระยะยาว แต่ปัจจุบันเรามีทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และความชำนาญ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ผลการรักษาจึงมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขในระยะยาว
การรักษาของคุณหมอไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องผ่าตัดเท่านั้น แต่คุณหมอยังติดตามผล รวมถึงร่วมหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาป่วยด้วยโรค หรือภาวะเดิมๆ เช่น ผู้สูงอายุที่มาด้วยสะโพกหักจากการพลัดตกหกล้ม คุณหมอจะให้ความสำคัญกับสาเหตุการล้มเพื่อให้ลูกหลานกลับไปแก้ไข ป้องกันการหกล้มซ้ำ เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เนื่องจากสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุ สายโทรศัพท์ระโยงระยางตามพื้น สัตว์เลี้ยงที่วิ่งในภายบ้าน เป็นต้น นอกจากสภาพแวดล้อมแล้ว ยังต้องปรับแนวทางการรับประทานยาเพื่อควบคุมให้ผู้สูงอายุรับประทานยาได้ถูกต้อง และตรงเวลาด้วย