เลเซอร์ รักษาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
23-มี.ค.-2565
title โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated Disc) นับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยหนุ่มสาว และวัยกลางคน ทำให้มีอาการปวดหลัง และปวดขาเรื้อรัง สร้างความรำคาญ ความทุกข์ทรมาน และความวิตกกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ โดยทั่วไปคนมักความเข้าใจว่าโรคนี้มีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญ และจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า เพราะนั่นแสดงถึงอาการรบกวนเส้นประสาทสันหลังที่วิ่งไปเลี้ยงที่ขาแล้วนั่นเอง สาเหตุเกิดจากการยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ น้ำหนักตัวที่มากเกินไป นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง

 ลักษณะอาการปวดที่พบ
อาการปวดหรือชาขา ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีลักษณะ คือ มีอาการตามแนวที่เส้นประสาทวิ่งไป สามารถปวดได้ตั้งแต่บริเวณเอว ต้นขา น่อง ไปจนถึงบริเวณเท้า และนิ้วเท้าได้ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อก็มีลักษณะคล้ายอาการปวดและชา เนื่องจากเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับ

Holmium: YAG Laser ทางเลือกการรักษา
เทคโนโลยีของ Laser (Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation) เข้ามามีส่วนร่วมกับการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง ช่วยให้ผู้ป่วยที่กลัวการผ่าตัดเปิดแผล กลัวเจ็บแผลกลัวการกระทบกระเทือนจากการเปิดแผลผ่าตัดได้มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง

เลเซอร์ Holmium YAG เป็นเลเซอร์รุ่นใหม่สามารถใช้งานผ่านใยแก้วนำแสงได้ และมีความลึกในการทำลายพื้นผิวอยู่ที่ 0.3 มิลลิเมตร ซึ่งเพียงพอในการเลาะเนื้อเยื่อพร้อมทำให้เลือดหยุดไหล การสลายเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์มีข้อดีเพิ่มตรงที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง มีความแม่นยำสูง และสามารถดูดซึมสลายพลังงานได้รวดเร็ว ไม่มีความร้อนสะสมในเนื้อเยื่อที่ถูกจี้ ประกอบกับการผ่าตัดในปัจจุบันมักจะเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก (การผ่าตัดผ่านกล้อง) ที่มีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียง 1 - 2 เซนติเมตร และใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กสอดผ่านกล้องเข้าไปทำผ่าตัด ดังนั้น ในบางมุมซึ่งเป็นที่แคบอาจจะทำได้ยาก การใช้ Laser เข้ามาช่วยในการผ่าตัดจะทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น และได้ผลดีมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีของ Laser ในการผ่าตัด

1. มีความแม่นยำ และขนาดเล็กกว่าใบมีด ช่วยเลาะเนื้อเยื่อเพื่อเปิดทางในการเข้าไปถึงเป้าหมายของการผ่าตัดได้รวดเร็วขึ้น
2. เสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดทั่วไป
3. การผ่าตัดในที่แคบ แม้เครื่องมือผ่าตัดจะมีขนาดเล็กแต่ก็ทำได้ยาก แต่การใช้ Laser ตัดในพื้นที่แคบๆ ทำได้ง่ายกว่า
4. สามารถทำให้เนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ สลายไปจากพลังงานจาก Laser
5. ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อระบบประสาทบริเวณข้างเคียงได้ดี เมื่อเทียบกับการใช้คลื่นความถี่วิทยุ Radiofrequency Bipolar
6. แผลผ่าตัดเล็กมาก ขนาดแค่ครึ่งของ 1 ข้อนิ้วก้อยของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ