พญ.ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว

วุฒิบัตร

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 07:00 - 17:00
อาทิตย์ 07:00 - 17:00