นพ.วิทยา ยุทธวรวิทย์

Information Not found.

วุฒิบัตร

หน้าที่ของหมอ คือ ให้กำลังใจ พูดคุยด้วยความนุ่มนวล ทำความเข้าใจกับคนไข้และคนในครอบครัว
วัน เวลา
ศุกร์ 09:00 - 14:00
หน้าที่ของหมอ คือ ให้กำลังใจ พูดคุยด้วยความนุ่มนวล
ทำความเข้าใจกับคนไข้และคนในครอบครัว
บางครั้งต้องเรียกบุคคลในบ้านมาพูดคุยให้เกิดการยอมรับ เข้าใจ เพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
จากเด็กต่างจังหวัด ลูกชาวสวนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นหมอ เพราะเคยเห็นคนป่วยแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีพอ ทำให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นหมอที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วย จนกลายเป็นศัลยแพทย์ได้สมใจ นายแพทย์วิทยา ยุทธวรวิทย์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหัวใ เน้นการอธิบายปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วยแบบตรงไปตรงมาด้วยการถนอมจิตใจ ไม่ทำให้ผู้ป่วยกังวลหรือตระหนกตกใจพร้อมวางแผนทางเลือกของการผ่าตัดที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไข้ คือ หน้าที่หมอ

โรคที่ต้องทำการผ่าตัดหลายๆ ครั้งเกิดจากโรคมะเร็ง ต้องอาศัยการติดตามผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเวลา 5-10 ปี บางรายต้องติดตามกันตลอดชีวิต การให้กำลังใจพูดคุยด้วยความนุ่มนวล ทำความเข้าใจกับคนไข้และคนในครอบครัวแนะนำแนวทางป้องกันโรคมะเร็งให้กับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย เพราะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม

“บางคนต้องใช้เวลา 5-10 ปีเฝ้าระวังโรค
กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

สร้าง “กำลังใจ” คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตของคนไข้ บางรายรู้ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งก็พร้อมที่จะสู้กับโรคในทันทีโดยที่หมอยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดมาก ในขณะที่บางรายทำใจไม่ได้หมอจะแนะนำทางเลือกในการผ่าตัด ให้ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย รายละเอียดต่างๆ รวมถึงการดูแลหลังการผ่าตัด ในแต่ละโรคคนไข้ที่เข้ามาพบต้องมีความทุกข์มากอยู่แล้ว หลายครั้งที่คนไข้ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะตัวโรคเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องลงลึกไปถึงสิ่งแวดล้อม ครอบครัว เข้าถึงจิตใจเพื่อช่วยให้คนไข้คลายความทุกข์ลงได้ การมาพบแพทย์เพราะความศรัทธาจึงต้องใช้ความเข้าใจพร้อมๆ กับสร้างความเชื่อใจ และจะคิดเสมอว่าคนไข้เป็นเหมือนคนในครอบครัวที่จะช่วยหาหนทางแก้ไขเพื่อต่อสู้กับความทุกข์ให้ได้

ทำทุกอย่าง…เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้
สิ่งที่หมออยากฝากถึงคนที่กำลังป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็ง อย่ารีรอ จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา มีบางคนที่ทราบแล้วหายไป หันไปรับประทานยาหม้อ สุดท้ายกลับมาหาหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะการกระจายตัวของมะเร็งลุกลามจนน่าเสียดาย แต่การได้มาพบหมอฟังคำแนะนำข้อดี ข้อเสีย อย่างน้อยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคนไข้เอง

คนไข้หายจากโรค คือ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของอาชีพหมอ

ในภาวะที่คนไข้มาพบด้วยโรคยากหรืออาการรุนแรง นอกจากการรักษาตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องใช้การวินิจฉัยเอาใจใส่ในกระบวนการรักษาอย่างมากเพื่อหาสาเหตุของโรค ทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อรักษาผู้ป่วย ความเชื่อมั่น ความผูกพันที่คนไข้มีให้กับเราเป็นอีกกำลังใจที่สำคัญสำหรับหมอ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไข้ คือหน้าที่หมอ