Digital Mammogram เทคโนโลยี ตรวจหามะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
04-มิ.ย.-2563

ทำไม!! ต้องตรวจด้วย “ดิจิตอลแมมโมแกรม”

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวผู้หญิงอย่างเราๆ ที่เรียกว่าภัยเงียบเพราะมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ แต่จะชัดเจนก็ต่อเมื่อก้อนในเต้านมเกิดอักเสบ และลุกลามไปทั่วแล้ว ดังนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อทราบถึงความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยให้การจัดการโรคง่ายขึ้น และโอกาสที่ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีสูงขึ้น
         ปัจจุบันโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน ได้นำเครื่อง “ดิจิตอลแมมโมแกรม” เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย และความแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม จะบันทึกภาพเต้านมแบบดิจิตอล ทำให้สามารถมองเห็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์แพทย์ผู้ตรวจสามารถ เรียกดูรูปจากหน้าจอในห้องตรวจได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

 4 ข้อดีของดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)

  1. คุณภาพของภาพเอ็กซเรย์ ภาพคมชัด สามารถแยกความแตกต่างของไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ของเต้านมได้ชัดเจน
  2. ความแม่นยำ ผลถูกต้อง และแม่นยำได้สูงถึง 90%
  3. ความปลอดภัย ถูกออกแบบ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับปริมาณรังสีต่ำ (จากการศึกษาเปรียบเทียบ กับ Mammogram ระบบเก่า พบว่าการรับรังสีของผู้รับบริการด้วย เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม สามารถลดปริมาณรังสีลงจากเดิมประมาณ 30-60%)
  4. ระยะเวลาในการตรวจ รวดเร็วสามารถถ่ายภาพ ลดระยะเวลาในการตรวจ เหลือเพียง 2 – 3 วินาที เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนฟิล์ม มีการบันทึกภาพเต้านมแบบดิจิตอล ทำให้สามารถมองเห็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้
          ด้วยประสิทธิภาพของระดับภาพที่คมชัดจึงช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนสามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็ก ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเต้านมระหว่างการทำดิจิตอลแมมโมแกรมจะน้อยมาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดเต้านม จะค่อยๆ กดลงมาที่บริเวณเต้านมอย่างนุ่มนวลดังนั้น ดิจิตอลแมมโมแกรมจึงนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้
รู้หรือไม่ว่า ..มะเร็งเต้านมจัดเป็นโรคยากจะระบุถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน อีกทั้งจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ จึงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต ในผู้หญิงทั่วโลก

ใครบ้างที่ควรตรวจ

  • ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจเต้านมเป็นประจำทุกปี
  • มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนต้องเข้ารับการตรวจเต้านมก่อนวัย 35 ปีเนื่องจากพบปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้อื่น
  • ไม่มีลูก หรือ มีลูกคนแรกหลังอายุ 30 ปี
  • ใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนาน
  • อ้วน และ ดื่มแอลกอฮอล์มาก

 ตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม ต้องเตรียมตัวอย่างไร
1.ควรงดทาเครื่องสำอางหรือแป้งบริเวณต่ำกว่าคอลงมาไม่ควรทาแป้ง, สารระงับกลิ่นกายและโลชั่นบริเวณรักแร้หรือทรวงอก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดจุดบนภาพทำให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน
2.ไม่ควรนัดตรวจในช่วงให้นมบุตรหรือเมื่อท่านรู้สึกคัดตึงเต้านม หรือในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนมีประจำเดือน เพราะจะทำให้ท่านเจ็บระหว่างตรวจมากกว่าช่วงเวลาอื่นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม คือ ช่วงหลังหมดประจำเดือน
3.สำหรับท่านที่เคยตรวจแมมโมแกรม หรือดิจิตอลแมมโมแกรมควรนำภาพ และผลการตรวจเดิมมาด้วย เพื่อให้แพทย์ใช้เปรียบเทียบ
4.หากสงสัยว่าอาจจะตั้งครรภ์ หรือมีการเสริมเต้านมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนตรวจทุกครั้ง

ศัลยกรรมทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.02-271-7000