พญ. อรไพลิน รัตนปิ่นศิริ

จิตเวช (Let's Talk)

วุฒิบัตร

เฉพาะทาง จิตเวชผู้ใหญ่
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การบำบัดรักษาพิเศษ

จิตบำบัดรายบุคคล

การตรวจประเมินพิเศษ

การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

การตรวจขอใบรับรองแพทย์ ประเมินสุขภาพจิตก่อนสมัครงาน/เรียน

กลุ่มโรค

ความเครียด การปรับตัว

โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์สองขั้ว

โรควิตกกังวล เช่น แพนิค กลัวเป็นโรคร้าย กลัวการเข้าสังคม กลัวสิ่งของ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ

โรคจิตเภท โรคจิตชนิดอื่นๆ

ปัญหาการนอน นอนไม่หลับ นอนหลับยาก ฝันรบกวน

กลุ่มอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติ

เจ็บปวดเรื้อรัง

ไม่สบายเรื้อรัง โดยไม่พบสาเหตุทางกาย

ปัญหายาเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติดอื่นๆ

ปัญหาพฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน

พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง

บุคลิกภาพ เช่น อารมณ์รุนแรง คิดมาก แยกตัวไม่เข้าสังคม

ไม่มั่นใจในตัวเอง

ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว คู่สมรส ความรัก

ปัญหาผู้สูงอายุ

ความคิดหวาดระแวง หูแว่ว