นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00