มะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
20-ส.ค.-2563
ในแต่ละปี มีผู้ป่วยหญิงไทยที่เป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยเสียชีวิต 55 ราย ต่อวัน ช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุด คือ 35-55 ปี และ 90%หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ

ตรวจอย่างไร

 • อายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจอัลตร้าซาวด์ เพราะเนื้อเต้านมค่อนข้างแน่น
 • อายุมากกว่า 35 ปี ตรวจอัลตร้าซาวด์ และแมมโมเกรม เพื่อความแม่นยำ

วันมะเร็งเต้านมสากล
วันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวัน “มะเร็งเต้านมสากล” อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับ1 ในเพศหญิงต่อเนื่องกันมาหลายปี จากสาเหตุของ:

 • มีญาติสายตรง เป็นมะเร็งเต้านม
 • การบริโภคอาหารไขมันสูง
 • การไม่มีบุตร การใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน
 • ภาวะอ้วน
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่ออกกำลังกาย
            นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายหลายสาเหตุ เช่น สไตล์การใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตก ณ เวลานี้ มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทุกประเภท แต่เป็นอันดับ 1 ในเพศหญิงทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเราที่มะเร็งเต้านมได้นำหน้ามะเร็งปากมดลูก ที่เคยครองแชมป์ตลอดกาลขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
          ณ ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วโลกราว 6,255,000 ราย ซึ่งในทุกๆ 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม 1 ราย มะเร็งเต้านม สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยมีช่วงอายุที่พบบ่อยที่สุด คือ 35-55 ปี**
**อ้างอิงข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2558

เมื่อเห็นตัวเลขน่ากลัวแบบนี้! หวังว่าคุณผู้หญิงทั้งหลาย คงต้องใส่ใจสุขภาพเต้านมกันให้มากขึ้นกว่าเดิม

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองขณะอาบน้ำ อย่างน้อย1ครั้ง ต่อเดือน
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุกๆ 3 ปี

3 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับโรคเต้านม

Q: วัยรุ่นควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเต้านมเป็นประจำ หรือไม่ ?

A: ประชาชนทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงปกติ ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่แนะนำให้เริ่มตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป หากมีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าปกติ เช่น มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมเมื่ออายุน้อยกว่า 40 ปี ยกตัวอย่าง เช่น เป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุ 37 ปี ก็จะแนะนำให้คนไข้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเต้านมก่อนอายุของญาติสายตรงคนที่เป็นโรค 5 ปี ในกรณีนี้ควรมาพบแพทย์ และตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ 35 ปี แทนที่จะเป็น 40 ปีเหมือนประชาชนทั่วไป

Q:เมื่อไหร่ ควรตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม?

A: โดยทั่วไปการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมมี 2 กรณี ได้แก่
 1. การตรวจแมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม ควรตรวจเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจปีละ 1 ครั้ง
 2. เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการของเต้านม และแพทย์พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องตรวจเต้านมเพิ่มเติมด้วยเครื่องแมมโมแกรม หรืออัลตร้าซาวด์ การที่แพทย์จะพิจารณาส่งตรวจด้วยวิธีใดนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ก็มักแนะนำให้ตรวจด้วยแมมโมแกรม หากผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 35 ปี หรือมีเนื้อนมค่อนข้างแน่น การตรวจแมมโมแกรมจะเห็นเป็นสีขาว ซึ่งจะบดบังลักษณะของมะเร็งทำให้ตรวจพบยาก แพทย์จึงไม่นิยมแนะนำให้ตรวจ แต่จะให้ตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์แทน หากแพทย์สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ก็อาจสั่งให้ตรวจแมมโมแกรมในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 35 ปีได้

Q: มะเร็งเต้านมสามารถหายขาด หรือไม่?

A: มะเร็งเต้านม ถ้าพบในระยะเริ่มต้นมีโอกาสหายขาดสูง แต่ขึ้นอยู่กับระยะที่มาพบแพทย์ หากเรามาพบแพทย์ในระยะเริ่มต้นได้มากเท่าไร โอกาสหายขาดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
อ้างอิง :สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศัลยกรรมทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2
โทร.0-2271-7000 ต่อ 10437