พญ. กรรณิการ์ โชครัมย์

สุขภาพตรี

วุฒิบัตร

เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศนียบัตร 
หลักสูตรสถาบันการศึกษา
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
Certified of Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy Chang Gung Memorial Hospital, Linkou Taiwan 
 Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
โรงพยาบาลศิริราช 

“ไม่ว่าจะยุคสมัยใด ผู้หญิงไทยยังมีความเขินอาย ไม่กล้าตรวจภายใน
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ต้องเป็นโรคติดเชื้อ
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น
ทำให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้า ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว”

ความชำนาญเฉพาะทาง…ที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

พญ.กรรณิการ์ โชครัมย์ เป็นสูตินรีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คุณหมอใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ฝึกอบรมความรู้ ศึกษาดูงานจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 10 ปี โดยเน้นทักษะการรักษาที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากโรคทางนรีเวชเป็นโรคที่ค่อนข้างอ่อนไหวสำหรับผู้หญิงไทย ที่ยังมีความเขินอาย และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตรวจสุขภาพภายใน ทำให้กว่า 50% ของคนไข้มักจะลองผิดลองถูก โดยซื้อยามารับประทานเอง หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือฟังจากคำบอกเล่าที่หาต้นตอไม่ได้ จนเมื่ออาการเริ่มแย่ลงถึงยอมมาพบแพทย์ ซึ่งบางครั้งอาจล่าช้าเกินไป

แนวทางการรักษา…ที่ใส่ใจและเป็นกันเอง

คุณหมอวางแนวทางการรักษาของตนเองให้เป็นแพทย์ที่เป็นเหมือนพี่ หรือเพื่อน คุยง่าย และไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินความจำเป็น เพื่อให้สาวๆ คลายความกังวลต่อการเข้ามารักษา พร้อมตอบข้อซักถามอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มอีก
นอกจากโรคทางนรีเวชแล้ว คุณหมอยังเชี่ยวชาญด้านการดูแลครรภ์มารดาและทารก ให้คำปรึกษาและติดตามผลเพื่อแนะนำแนวทางการดูแลตนเองตลอดจนการฝากครรภ์ รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องภาวะมีบุตรยาก การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด ซึ่งมีผู้ที่เข้ามาปรึกษาจำนวนมาก เนื่องจากคุณหมอมีความเป็นกันเอง วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ได้อย่างตรงจุด
เป็นเรื่องน่าตกใจมาก ทุกวันนี้คนไข้กว่า 70% ไม่ว่าจะวัยหรือวุฒิการศึกษาใด ยังมีความเข้าใจผิดในการใช้ยาคุม ซึ่งปัญหาใหญ่ คือการไม่อ่านฉลากยา และรับประทานยาตามความเข้าใจ ทำให้การวางแผนคุมกำเนิดผิดพลาดไป ดังนั้น หากใครยังสงสัย หมอยินดีให้คำปรึกษาเพื่อปฏิบัติตัวให้ถูก มีคุณภาพครอบครัวที่ดี มีลูกเมื่อพร้อม

การให้กำเนิดของชีวิตใหม่…สร้างความประทับใจในงานที่ทำ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนที่เดินทางมาโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเจ็บป่วย ซึ่งแพทย์มีหน้าที่รักษา ช่วยเหลือเพื่อให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นหายไป แต่สูตินรีแพทย์มีความต่างออกไป คนไข้เข้ามาโรงพยาบาลเพื่อพบกับความสุข และกลับออกจากโรงพยาบาลด้วยความปิติยินดีกับสมาชิกใหม่ในครอบครัว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของแพทย์ในการมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไป
เมื่อพูดถึงการรับฝากครรภ์ ความคาดหวังของว่าที่คุณแม่ย่อมมีสูง ทุกคนล้วนอยากให้ลูกน้อยปลอดภัย มีพัฒนาการที่ดี ไม่มีความผิดปกติ ดังนั้นหมอจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ดูแล คัดกรองทารกในครรภ์เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป หรือเคยมีประวัติแท้ง เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นครรภ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรงทั้งแม่และลูก