Be Alright ผ่าตัดไส้เลื่อน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

อาการแบบไหน…ที่บอกว่าคุณอาจกำลังเป็นไส้เลื่อน

อาการแบบไหน..ที่บอกว่าคุณอาจกำลังเป็นไส้เลื่อน หลายครั้งที่คนเป็นไส้เลื่อนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีภาวะไส้เลื่อนอยู่

ไส้เลื่อนปล่อยทิ้งไว้ อันตรายหรือไม่?

เมื่อเกิดอาการปวดหน่วงๆ บริเวณขาหนีบจนสร้างความกังวลใจ นำไปสู่การเข้าพบแพทย์

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้องได้…คุณผู้ชาย ก็สบายใจขึ้น

แม้ว่าภาวะไส้เลื่อนไม่ใช่อาการที่จะพบได้บ่อยในคนทั่วไป

ผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนได้ด้วยเหรอ?

มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าผู้หญิงจะเป็นไส้เลื่อนได้ หรือไม่?

ผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนได้ด้วยเหรอ?

มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าผู้หญิงจะเป็นไส้เลื่อนได้ หรือไม่?

ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้องได้…คุณผู้ชาย ก็สบายใจขึ้น

แม้ว่าภาวะไส้เลื่อนไม่ใช่อาการที่จะพบได้บ่อยในคนทั่วไป